تعمیرات اینورتر LS

20. 01. 14
posted by: Super User
Hits: 2278

تعمیرات اینورتر LS

 

شرکت تجاری LG تولید کننده انواع اینورترها یا کنترل دورها با برند تجاری LS می باشد .این مجموعه مفتخر است که خدمات و تعمیرات اینورتر LS را با بهره گیری از متخصصین خود انجام دهد .این مجموعه تعمیر کننده انواع اینورترهای LS تک فازو سه فازشامل برندهای; IS5 ، IC5، IG5A ، IS7، IP5A ، H100 می باشد.نصب و راه اندازی اینورترهای ls نیز توسط این مجموعه صورت می پذیرد.

تعمیرات اینورتر LS
تعمیرات اینورتر LS