قیمت اینورتر تتا

20. 03. 16
posted by: Super User
Hits: 1815

لیست قیمت اینورتر تتا 

نمایندگی اینورتر تتا

قیمت به تومان می باشد

توان 

کیلووات

 مدل ma610  مدل ma510
  4 3,755,900  
5.5 4,577,000  
7.5 4,922,000  
11 6,014,000  
15 7,406,000  
18.5    10,246,000
22    12,604,000
30    15,134,000
37    17,682,400
45    22,264,000
55    26,266,000
75    31,740,000
90    39,824,500
110    46,184,000
132    53,314,000